BOM BEDRIJFSOPLEIDINGEN
TELEFOON 0516-432626  TELEFAX 0516-432629

INTERNET: WWW.BOM-BEDRIJFSOPLEIDINGEN.NL E-MAIL: POSTMASTER@BOM-BEDRIJFSOPLEIDINGEN.NL

 

Sinds de inwerkingtreding van het besluit Bedrijfshulpverlening op 1 januari 1998, is de ondernemer persoonlijk verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening in zijn bedrijf. Daarnaast dient hij/zij één of meer werknemers aan te wijzen in zijn/haar die de bedrijfshulpverlening op zich nemen. In artikel 23 van de Arbowet zijn de taken van de bedrijfshulpverlener omschreven.

De verplichting in de Arbowet geldt voor alle bedrijven, organisaties en instellingen. De omvang van de bedrijfshulpverleningsorganisatie wordt mede bepaald door het aantal werknemers en aanwezige niet werknemers. Daarbij behoort het beheersen van een aantal elementaire levensreddende handelingen. Normaal gesproken is daarvoor iemand met een geldig EHBO-diploma en/of brandweeropleiding voldoende. Als er niemand met deze achtergrond in het bedrijf aanwezig is, dient iemand de training Bedrijfshulpverlening te volgen. Het streefgetal voor het aantal bedrijfshulpverleners in een bedrijf is
1 op de 15 à 50 aanwezige personen (dit verschilt per bedrijf) en steeds met een meervoud daarvan.

DE BOETES DIE OPGEDRAGEN KUNNEN WORDEN DOOR DE ARBEIDSINSPECTIE VOOR U OP EEN RIJTJE GEZET:

HIERONDER VINDT U NOG EEN AANTAL AANVULLENDE INFORMATIE:
Het aantal BHV-ers moet altijd voldoende zijn om in een alle noodsituaties iedereen in het gebouw te kunnen evacueren.

Wanneer u er niet uitkomt, dan kunt u kontakt op nemen met de Arbodienst. Zij moeten aan de hand van de uitkomsten van de verplichte risico-inventarisatie ( ook al Arbowet) kunnen aangeven wat de vorm en omvang van een BHV-organisatie moet zijn.

Wanneer er wordt gewerkt met diverse machines, apparaten, chemische stoffen, dan zullen de BHV-ers kennis moeten hebben van wat de gevolgen van ongevallen zijn met deze stoffen. Het is uiteraard erg slim  om werknemers die deskundig zijn op dit gebied bedrijfshulpverlener te laten worden.

Om een zeer snelle aanwezigheid van de Arbeidsinspectie bij een ernstig arbeidsongeval te bevorderen, is de werkgever nu verplicht het ongeval. Daarna is de werkgever verplicht het ongeval zo spoedig mogelijk op schrift vast te leggen. Daarmee wordt geregeld dat de werkgever niet kan volstaan met een schriftelijke rapportage van een zwaar arbeidsongeval, die de Arbeidsinspectie op zijn vroegst de volgende dag ontvangt.

De wetswijziging regelt verder dat een arbeidsongeval met vermelding van tijdstip en aard van het ongeval op de arbeidsongevallenlijst van het bedrijf moet worden vermeld. Deze lijst is een onderdeel van de verplichte risico inventarisatie en -evaluatie. Ook werknemers hebben toegang tot deze lijst.

Het ongeval moet niet alleen gemeld worden aan de BHV-organisatie, maar ook aan de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken daarvan aan de belanghebbende  werknemers.

Werkgevers moeten ernstige arbeidsongevallen direct melden aan het hoofd van de BHV-organisatie. dat staat in een wijzing van de Arbeidsomstandighedenwet van Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale zaken die sinds kort van kracht is.

Hoeveel mensen mogen er tegelijkertijd in een café of discotheek aanwezig zijn?
De brandweer hanteert een formule die is gebaseerd op de totale breedte van alle uitgangen, zowel gewone deuren als nooddeuren.
Daarnaast geldt een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter. Het betreft landelijke vierkante meters, die zijn vastgesteld in de zogenoemde gebruiksvergunning. Elke meter uitgang is goed voor negentig mensen. Heeft een café bijvoorbeeld vier buitendeuren, dan mogen maximaal 360 personen naar binnen. Daarnaast mogen maximaal twee personen per bruto vierkante  meter (inclusief podia en bar) of vier personen  per netto meter (exclusief vaste opstellingen) naar binnen. Sommige cafés installeren tijdens carnaval bijvoorbeeld extra nooddeuren om meer bezoekers te kunnen binnenlaten.

De arbeidsinspectie heeft in één jaar tijd bij 2.233 inspecties boetes uitgedeeld. Dat is bij zeven procent van het totale inspecties. De gemiddelde boete bedraagt ruim 2250 EURO. De meeste boetes zijn aangezegd in de bouw (956 zaken), voor het merendeel vanwege valgevaar. Op de tweede plaats staat de industrie. Een andere vaak voorkomende overtreding is het ontbreken van een risico-inventarisatie en -evaluatie.