BOM BEDRIJFSOPLEIDINGEN
TELEFOON 0516-432626 

INTERNET: WWW.BOM-BEDRIJFSOPLEIDINGEN.NL  E-MAIL: POSTMASTER@BOM-BEDRIJFSOPLEIDINGEN.NL

 

 

SPOEDCURSUS SOCIALE HYGIENE
Tevens mogelijkheid op iedere maand voor spoedexamen !!

Tijdens de openingstijden van een bedrijf moet er altijd iemand aanwezig zijn, die in het bezit is van de "Verklaring Sociale HygiŽne". Wanneer dit niet het geval is, dan kan er een boete van 680 euro worden opgelegd. 1 opleidingsinstituut doet in een schrijven geloven dat alles in 1 dag te volgen is, terwijl een ander u doet geloven het in 2 avonden te halen is met aansluitend examen. Wanneer moet u het dan bestuderen?  Daarom bieden wij een thuiscursus Sociale HygiŽne aan tegen een scherpe prijs.

Aantal geslaagden gemiddeld bij de andere 2 instituten is: 90%. Landelijk is het 77.86 %. Bij ons Ī 94%.

Let op: cursus cafťbedrijf is niet meer verplicht!!

Als een van de weinige instituten werkt BOM BEDRIJFSOPLEIDINGEN met een compleet pakket aan horeca-cursussen. Het is niet voor niets Nederlandse grootste gespecialiseerde opleidingsinstituut, met een gericht aanbod aan trainingen, workshops, mondelinge en schriftelijke horeca-cursussen door geheel Nederland en in het buitenland.

BOM STAAT VOOR: (B)RONTS (O)NDERWIJS (M)ETHODIEKEN
De methode van BOM BEDRIJFSOPLEIDINGEN is erop gericht:


NIEUWE WETTEN
Er is bepaald door de Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat vanaf 1 januari 1996 ondernemers, beheerders, bedrijfsleiders, medewerkers en ook vrijwilligers van horecabedrijven, buurthuizen, verenigingsgebouwen en kantines - voor gebruik ter plaatse voor het nuttigen van alcoholische dranken - moeten voldoen aan de nieuwe wettelijk eis "Sociale HygiŽne."

HET STUDIEPROGRAMMA BESTAAT SLECHTS UIT 5 HOOFDSTUKKEN

LESMATERIAAL

Het lesmateriaal voor de schriftelijke cursus bestaat uit het officiŽle cursusboek, huiswerkservice en een examenkaart.

STUDIEKOSTEN
De kosten voor de schriftelijke cursus SOCIALE HYGIENE bedraagt slechts:
60,00 EURO.

U kunt de cursus SOCIALE HYGIENE volgen in de talen: Nederlands

De kosten voor schriftelijke cursus SOCIALE HYGIENE in een vreemde taal bedraagt slechts: 60,00 EURO.

GEWONE EXAMEN
De Nederlandse examens worden afgenomen in een aantal plaatsen in Nederland. De examen in een buitenlandse taal worden slechts in ťťn plaats afgenomen. Op de oproep voor het examen zal vermeld staan op welke locatie u examen doet.

Ook kunt u hier zoveel mogelijk examenkaarten aanvragen zoveel u wilt. Dus bel snel met: 0516-432481

E_HOMEWORK

Alle schriftelijke cursussen die u thuis volgt kunt u nu ook via e_mail het gemaakte huiswerk toezenden aan de docent, en u krijgt het binnen 10 minuten weer gecorrigeerd retour gezonden via mail. Dit alles bespaart u een hoop tijd, opdat u niet het huis uit hoeft, en snel met uw studie door kunt gaan, als u wat meer tijd heeft. U kunt dient alleen doen, als u in het bezit bent van een geldig cursistnummer, die krijgt toegewezen bij uw studiemateriaal. Je kunt dan thuis zelf de keuze maken of je via de post of via e_mail je huiswerk opstuurt.

SPOED-, TELETOETS EN GEWONE EXAMENS
Indien u op kort termijn moet voldoen aan de wettelijk gestelde eisen en dus in het bezit moet zijn van de Verklaring "Sociale HygiŽne" biedt de examencommissie u de mogelijkheid om het examen via een spoedexamen of via een teletoetsexamen af te leggen. Spoedexamens vinden plaats op de eerste maandag van de maand en worden afgenomen in Zoetermeer. Na afloop ontvangt u direct de uitslag, en indien geslaagd, de SVH-Verklaring Sociale HygiŽne. Daarnaast bestaat de mogelijkheid het examen af te leggen via teletoets. U legt het examen af per computer. Dit examen kan, na overleg met de examencommissie, iedere werkdag in Nederland  worden afgelegd. 

Het examen via teletoets wordt alleen in de Nederlandse taal afgenomen. U heeft voor het examen keus uit toetslokaties verspreidt over heel Nederland. U kiste zelf de dag en het dagdeel die u het beste schikken. Direct na het examen ontvangt u een examenverslag waarin staat hoeveel vragen u goed en fout heeft beantwoord. Uiteraard kunt u ook zien of u bent geslaagd of afgewezen.

Wilt u de cursus binnen 24 uur in huis hebben?
Bel dan vůůr
16.30 uur met de klantenservice, telefoonnummer: 0516-432626, of vul in de inschrijfkaart.

U heeft de cursus Sociale HygiŽne dan binnen 24 uur in het bezit.
Mail voor meer informatie naar: postmaster@socialehygiene.nl  

GRATIS EXAMENBOEKJE
Op verzoek van onze docenten en cursisten hebben wij voor het examen
SOCIALE HYGIENE een examenboekje samengesteld. Verhalen over proefexamens die wel 65,00 euro zijn doen u geloven dat alles makkelijk per digitale proefexamens te leren is. Fabeltjes!!!! Bij ons vindt u alles in een klein boekje, dat u lekker op bank door kunt nemen. .  
Hierin staan examenvragen, die bij het vorige examen gevraagd zijn en vaak opnieuw gesteld worden.
Veel oud-cursisten hebben voor het examen er erg veel plezier van gehad.
U zult  hiermee op het examen zeker voordeel doen!
De totale kosten van het boekje bedragen
00,00 euro.

Ook kunt u hier uw spoedexamens aanvragen. Gratis inschrijfkaarten zoveel u wilt. Bel snel met: 0516-432626