BOM BEDRIJFSOPLEIDINGEN
TELEFOON 0516-432626 of 0516-432300  TELEFAX 0516-432629
 INTERNET: WWW.BOM-BEDRIJFSOPLEIDINGEN.NL E-MAIL: POSTMASTER@BOM-BEDRIJFSOPLEIDINGEN.NL

 

 

BEDRIJFSNOODPLANNEN

Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van bedrijfsnoodplannen. Bedrijfsnoodplannen zijn een essentieel onderdeel van de bedrijfsveiligheid in (bedrijfs) gebouwen.

Bedrijfsnoodplannen beschrijven hoe te handelen bij calamiteiten. bedrijfsnoodplannen zijn voorwaarde voor een goed functionerende bedrijfshulpverlening (BHV). Zo voorkomt u erger en kunt u de veiligheid van uw  medewerkers  en bezoekers beter garanderen !

Bedrijfsnoodplannen beperken de gevolgen van calamiteiten als brand, stroomstoring, aardbeving of wateroverlast. Dankzij een goed doordacht bedrijfsnoodplan houdt u ongewenste situaties in de hand.

Ontbreekt een dergelijk plan dan kan er bijvoorbeeld - geheel onnodig - paniek uitbreken. Paniek ontstaat als niemand weet wat te doen, vluchtwegen onbekend zijn, nooduitgangen  ontbreken of niet staan aangegeven, de werking van blusmiddelen  - als ze al te vinden zijn - onbekend is, etc.

Het persoonlijk leed bij calamiteiten is vaak niet te overzien. En dat nog afgezien van de vraag of de verzekering de gehele schade vergoedt als een bedrijfsnoodplan  ontbreekt. Afhankelijk van de branche en de omvang van het bedrijf  eisen  wet- en regelgeving dat bedrijven noodplannen opstellen en in stand houden. Sterker nog, wilt u de bedrijfshulpverlening (BHV) goed laten functioneren, dan kunt u niet zonder. Anders gezegd, neemt u de BHV serieus, dan is een noodplan het vanzelfsprekende vervolg.

Zonder bedrijfsnoodplan geven provincies en gemeenten in bepaalde gevallen geen hinderwetvergunning af. Ook bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan moeten veelal over een dergelijk calamiteitenplan beschikken.

Het doel van een noodplan is het beperken van de gevolgen van een calamiteit. Bedrijfsnoodplannen beschrijven hoe iedereen dient te handelen. medewerkers bijvoorbeeld moeten de vluchtweg kennen. bezoekers moeten de dichtstbijzijnde nooduitgang kunne vinden. En bedrijfshulpverleners moeten de afgesproken procedures volgen.

Het resultaat van uw en onze inspanningen is een uitgewerkt, op maat gesneden plan, vastgelegd en vormgegeven in een ringband. Een losbladig systeem met plattegrond(en) van uw bedrijf, doorsneden van gebouwen, namen en telefoonnummers van de verantwoordelijke medewerkers ( BHV-ers) en betrokken instanties, ontruimingsplannen, etc.

Het voordeel van een dergelijk op maat gesneden losbandig systeem is de vrijheid uw plan eenvoudig aan te passen. Situaties veranderen immers, medewerkers komen en gaan, bedrijven groeien en breiden uit, verhuizen, etc. Wat er ook gebeurt, wij kunnen uw plan te allen tijden eenvoudig 'up-daten' en aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Zo heeft u bovendien de zekerheid dat u blijft voldoen aan de eisen die de wet aan bedrijfsnoodplannen stelt.

Aan de veiligheid van uw medewerkers en bezoekers kunt u niets gelegen laten liggen. Bovendien  zult u de continuïteit van uw bedrijf graag gegarandeerd zien. Bedrijfsnoodplannen dragen daartoe bij.

De kosten van een ontruimingsplan bedragen: 875,00 euro voor het schrijven van het plan.

VLUCHTWEGPLATTEGROND

Een belangrijk en verplicht onderdeel van het ontruimingsplan zijn de vluchtwegplattegronden. Op deze plattegronden staan o.a. kleine blusmiddelen, verbandmiddelen, vitale afsluiters en (nood)uitgangen aangegeven. De kosten per vluchtwegplattegrond bedragen: 195,00 per stuk. ( In de meeste gevallen 1 per bouwlaag )

OVERIGE KOSTEN

Indien een opdrachtgever zelf e.e.a. wil produceren, maar daarbij hulp wil inschakelen kan dit voor 99,50 euro per uur exclusief reiskosten. Afhankelijk van wat de opdrachtgever wil doen, wordt het aantal uren vastgesteld.