BOM BEDRIJFSOPLEIDINGEN
TELEFOON 0516-432626 of 0516-432300 TELEFAX 0516-432629

INTERNET: WWW.BOM-BEDRIJFSOPLEIDINGEN.NL E-MAIL: POSTMASTER@BOM-BEDRIJFSOPLEIDINGEN.NL

 

VRAAG EN AANBOD
 
Vraag:
Ik wil graag een basiskennis E.H.B.O. DIPLOMA halen ?
Antwoord:
Ja, in principe wel. Wij verzorgen de opleiding individueel of In-Company.

Vraag:
Hoe zet ik een bedrijfshulpverleningsorganisatie op binnen mijn bedrijf ?
Antwoord:
Wij kunnen een vrijblijvende afspraak maken met u voor een gesprek, waarin wij u kunnen adviseren.

Vraag:
Kan ik mij als individu ook aanmelden voor een cursus Bedrijfshulpverlening ?
Antwoord:
Er worden op meer dan 45 cursusplaatsen per maand een cursus Bedrijfshulpverlening georganiseerd.
Dus ook bij u  in de buurt.
Bij een groep van 12 of meer personen kunnen wij de cursus Bedrijfshulpverlening geven bij u aan het  bedrijf.

Vraag:
Kan ik ook een voorlichtingsavond krijgen over de cursus Bedrijfshulpverlening ?
Antwoord:
Ja, de mogelijkheid is ervoor. Bel voor de specifieke mogelijkheden.

Vraag:
Bij wie ligt  de aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid voor de BHV in een huurder/verhuurder situatie?
Antwoord:
De rechtspersoon die het gebouw huurt ( de werkgever ) is aansprakelijk  en verantwoordelijk voor de BHV. De verhuurder moet zorgen dat de voorzieningen vol
doen.  Denk daarbij aan kleine blustoestellen, nooduitgangen, vluchtrouteaanduidingen en indien nodig noodverlichting.

Vraag:
Hoe is de verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid voor de BHV  geregeld in een verzamelgebouw?
Antwoord:
Bij verzamelgebouwen  geldt dat werkgevers op grond van artikel 1 van de Arbo-wet verplicht zijn samen te werken op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Dit geldt ook voor de BHV. In een verzamelgebouw mag men een gezamenlijke BHV voeren. De samenwerking moet op schrift worden  gesteld in het BHV-plan van de werkgever(s) die zorg draagt ( dragen ) voor de uitvoering van de BHV. De aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid moet in ee samenwerkingsovereenkomst worden vastgelegd.

Vraag:
Stel er wordt een feest georganiseerd in het eigen bedrijfspand.
Wie en hoeveel  BHV-ers moeten dan aanwezig zijn en hoe moet dit georganiseerd zijn?
Antwoord:
Als een werkgever een activiteit organiseert of het personeel "in gelegenheid stelt tot" is hij verantwoordelijk voor de BHV. Op grond van de te verwachten activiteiten moeten de risico's in kaart worden gebracht, waarbij moet worden uitgegaan van het zwaarste scenario. Het soort activiteit  bepaalt het benodigde aantal BHV-ers. Als het bedrijf bijvoorbeeld een lezing organiseert, zijn de risico's kleiner dan bij een feestavond. In een draaiboek voor de activiteit moet worden beschreven hoe de BHV is georganiseerd. Zo moet onder andere duidelijk zijn hoe wordt ingegrepen bij teveel alcoholgebruik en waar wel of niet gerookt mag worden. Ook dient er een ontruimingsplan te zijn waarin rekening wordt gehouden met de specifieke risico's van de activiteit. Houd er bij een feestavond  bijvoorbeeld rekening mee dat een aantal mensen aan het eind van de avond niet meer in staat is zelfstandig ( niet zelfredzaam ) het pand te verlaten, omdat zij misschien te diep in het glaasje hebben gekeken.