BOM HORECA INSTITUUT
TELEFOON 0516-432300 

INTERNET: WWW.HORECACURSUSSEN.NL E-MAIL: INFO@BOMBA.NL

 

BEDRIJFSNOODPLANNEN

 

BEDRIJFSNOODPLANNEN
Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van bedrijfsnoodplannen. Bedrijfsnoodplannen zijn een essentieel onderdeel van de bedrijfsveiligheid in (bedrijfs) gebouwen.

Bedrijfsnoodplannen beschrijven hoe te handelen bij calamiteiten. bedrijfsnoodplannen zijn voorwaarde voor een goed functionerende bedrijfshulpverlening (BHV). Zo voorkomt u erger en kunt u de veiligheid van uw  medewerkers  en bezoekers beter garanderen !

Bedrijfsnoodplannen beperken de gevolgen van calamiteiten als brand, stroomstoring, aardbeving of wateroverlast. Dankzij een goed doordacht bedrijfsnoodplan houdt u ongewenste situaties in de hand.

Ontbreekt een dergelijk plan dan kan er bijvoorbeeld - geheel onnodig - paniek uitbreken. Paniek ontstaat als niemand weet wat te doen, vluchtwegen onbekend zijn, nooduitgangen  ontbreken of niet staan aangegeven, de werking van blusmiddelen  - als ze al te vinden zijn - onbekend is, etc.

Het persoonlijk leed bij calamiteiten is vaak niet te overzien. En dat nog afgezien van de vraag of de verzekering de gehele schade vergoedt als een bedrijfsnoodplan  ontbreekt. Afhankelijk van de branche en de omvang van het bedrijf  eisen  wet- en regelgeving dat bedrijven noodplannen opstellen en in stand houden. Sterker nog, wilt u de bedrijfshulpverlening (BHV) goed laten functioneren, dan kunt u niet zonder. Anders gezegd, neemt u de BHV serieus, dan is een noodplan het vanzelfsprekende vervolg.

Zonder bedrijfsnoodplan geven provincies en gemeenten in bepaalde gevallen geen hinderwetvergunning af. Ook bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan moeten veelal over een dergelijk calamiteitenplan beschikken.

Het doel van een noodplan is het beperken van de gevolgen van een calamiteit. Bedrijfsnoodplannen beschrijven hoe iedereen dient te handelen. medewerkers bijvoorbeeld moeten de vluchtweg kennen. bezoekers moeten de dichtstbijzijnde nooduitgang kunne vinden. En bedrijfshulpverleners moeten de afgesproken procedures volgen.

Het resultaat van uw en onze inspanningen is een uitgewerkt, op maat gesneden plan, vastgelegd en vormgegeven in een ringband. Een losbladig systeem met plattegrond(en) van uw bedrijf, doorsneden van gebouwen, namen en telefoonnummers van de verantwoordelijke medewerkers ( BHV-ers) en betrokken instanties, ontruimingsplannen, etc.

Het voordeel van een dergelijk op maat gesneden losbandig systeem is de vrijheid uw plan eenvoudig aan te passen. Situaties veranderen immers, medewerkers komen en gaan, bedrijven groeien en breiden uit, verhuizen, etc. Wat er ook gebeurt, wij kunnen uw plan te allen tijden eenvoudig 'up-daten' en aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Zo heeft u bovendien de zekerheid dat u blijft voldoen aan de eisen die de wet aan bedrijfsnoodplannen stelt.

Aan de veiligheid van uw medewerkers en bezoekers kunt u niets gelegen laten liggen. Bovendien  zult u de continu´teit van uw bedrijf graag gegarandeerd zien. Bedrijfsnoodplannen dragen daartoe bij.
De kosten van een ontruimingsplan bedragen:
op aanvraag exclusief BTW voor het schrijven van het plan.

VLUCHTWEGPLATTEGROND
Een belangrijk en verplicht onderdeel van het ontruimingsplan zijn de vluchtwegplattegronden. Op deze plattegronden staan o.a. kleine blusmiddelen, verbandmiddelen, vitale afsluiters en (nood)uitgangen aangegeven. De kosten per vluchtwegplattegrond bedragen:
op aanvraag per stuk exclusief BTW.

ONTRUIMINGSOEFENINGEN T.B.V. DERDEN
Uit de ARBO-wet vloeit ook de verplichting voort om de binnen de onderneming opgeleide BHV-ers geoefend  te houden. naast de herhalingsdag is er ook de verplichte ontruimingsoefening. Hierbij wordt een calamiteit in scene gezet, zonodig compleet met LOTUS-slachtoffers, figuranten, rookmachines, e.d., waarbij de BHV-ers de benodigde akties dienen te ondernemen. Een leuke en vooral leerzame ervaring, zowel voor BHV-ers als voor overige personeelsleden. De kosten voor een standaard oefening ( voorbespreking met opdrachtgever, begeleiding oefening met 2 waarnemers, evaluatie met deelnemers na afloop van oefening en evaluatieverslag ) bedragen:
op aanvraag exclusief BTW.