BOM HORECA INSTITUUT
TELEFOON 0516-432300  TELEFAX 0516-432629

INTERNET: WWW.HORECACURSUSSEN.NL E-MAIL: INFO@BOMBA.NL

 

BEKNOPTE INSTRUCTIES CALAMITEITEN

 

BIJ CALAMITEIT, BRAND ( ALARM ),BOMMELDING EN ONTRUIMING
CALAMITEIT
* Melden aan de receptie ( tst: rec. ).
* De receptie belt 112 of andere hulpdiensten ( Politie, meldkamer etc. ).

BRANDALARM
* Blijf op uw afdeling/werkplek.
* Sluit alle ramen en deuren.
* Wacht op nadere aanwijzingen van een BHV-er.

BRAND
* Maak alarm via een handbrandmelder ( ruitje kapot maken ).
* Melden aan de receptie ( tst: rec. ).
* Breng indien gevaar verkerende personen in veiligheid.
* Indien mogelijk blussen met kleine blusmiddelen.

BOMMELDING
* Blijf op uw afdeling/werkplek.
* Wacht op nadere aanwijzingen van een BHV-er.

ONTRUIMING
* Verlaat onmiddellijk het gebouw via de kortste vluchtweg.
* Gebruik geen liften.
* Ga naar de verzamelplaats: parkeerplaats aan de voorzijde.
                              Reserve: parkeerplaats aan de achterzijde
 

INSTRUCTIES BIJ CALAMITEITEN BUITEN HET GEBOUW

Wanneer een zich voordoende calamiteit een mogelijk direct gevaar kan betekenen voor de ( plaatselijke ) bevolking, zal de gemeente zorgdragen voor het alarmeren van de omgeving.

 In geval van zo'n calamiteit wordt u op de volgende manier gewaarschuwd:
* door middel van een sirene,
of
* er rijden geluidswagens rond.

Bij een nog onbekende calamiteit buiten het pand,dient u het gebouw niet te verlaten.

U dient het volgende te doen:
* Indien u zich buiten het pand bevindt, ga zoveel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen.
* Sluit alle deuren en ramen.
* Zet de radio aan: op de regionale zender.

Via de radio zult u geïnformeerd worden over de calamiteit. Volg de instructies die u via de radio gegeven wordt op.
 

INSTRUCTIE VERZAMELPLAATS

Verzamelplaats:                parkeerplaats aan de voorzijde.
Reserve verzamelplaats: parkeerplaats aan de achterzijde.

Op de verzamelplaats is het noodzakelijk om zo spoedig mogelijk een overzicht te krijgen van alle aanwezigen en afwezigen.

1. De BHV-coördinator controleert met behulp van de presentatielijst of alle medewerkers aanwezig zijn. De BHV-coördinator benoemt één persoon ( de verzamelplaatscoördinator ) die verantwoordelijk is voor een aantal zaken betreffende de verzamelplaats.

2. De verzamelplaatscoördinator houdt iedereen op de verzamelplaats tot door de BHV-coördinator of de bevelvoerder van de externe hulpdiensten het signaal "veilig" is gegeven. Indien iemand nodig  is voor assistentie gebeurt dit met toestemming van de verzamelcoördinator, die dit weer doorgeeft aan de BHV-coördinator.

3. Na afloop van de calamiteit en het signaal "veilig" geeft de verzamelplaatscoördinator aan de medewerkers opdracht terug te keren naar de eigen afdeling. Hier kan iedereen weer tot rust komen en napraten over de ontruiming.