BOM HORECA INSTITUUT
TELEFOON 0516-432300  TELEFAX 0516-432629

INTERNET: WWW.HORECACURSUSSEN.NL E-MAIL: INFO@BOMBA.NL

DE BEDRIJFSHULPVERLENING VOOR U OP EEN RIJTJE
 
DUIDELIJK EN OVERZICHTELIJK IN EEN OOGOPSLAG !

 ARBEIDSINSPECTIE
De arbeidsinspectie let vooral op
1. Zijn er voldoende BHV-ers aanwezig?
2. Is de opleiding voldoende?
3. Past de BHV-organisatie bij het bedrijf?

De arbeidsinspectie kijkt ook naar:
Is de RI&E op schrift gesteld en bij werknemers bekend?
Is de arbodienst betrokken bij de RI&E?
Is er naar aanleiding van de uitkomsten van de RI&E overleg geweest tussen werkgever en werknemers?
Welke maatregelen zijn genomen om de BHV-organisatie up-to-date te houden?
Zijn de BHV-taken gegarandeerd in bijzondere situaties?
Gaan de BHV-ers naar herhalingscursussen en oefenen ze regelmatig?
Als samengewerkt wordt met andere bedrijven, zijn afspraken over taakverdeling, bevoegdheden en verantwoordelijkheden dan schriftelijk vastgesteld?
Zijn er voldoende instructies en plattegronden (vluchtwegen) opgehangen voor personeel en derden in het bedrijf?

OPLEIDINGEN
BEDRIJFSHULPVERLENERS

1. TAAKGEBIED EERSTE HULP
Kennen hun afgebakende rol  van een beginnende brand
Kunnen het slachtoffer gerust stellen
kunnen het slachtoffer in noodsituaties verplaatsen
Kunnen nagaan wat er met het slachtoffer is gebeurd
Kunnen op de juiste wijze voor deskundige  hulp zorgen

2. TAAKGEBIEDEN BEPERKING EN BESTRIJDING VAN EEN BEGINNENDE BRAND
Kunnen de branddriehoek toepassen
Kennen de ontwikkeling van een brand
Kunnen veiligheidsvoorzieningen gebruiken
Kunnen een beginnende brand beperken en bestrijden

3. TAAKGEBIED ONTRUIMING
Kunnen een ontruiming begeleiden
Kunnen gebruik maken van veiligheidsmiddelen
Kennen de vluchtroute en het gebruik ervan
Kennen de toepassingsmogelijkheden van vluchtmiddelen
Kennen hun afgebakende rol binnen het taakgebied ontruiming

4. TAAKGEBIED COMMUNICATIE
Kunnen op de juiste wijze een ongeval of brand melden
Kunnen bedrijfsintern communiceren
Weten wat relevante informatie is voor andere diensten
Kunnen communicatiemiddelen hanteren