BOM HORECA INSTITUUT
TELEFOON 0516-432300  TELEFAX 0516-432629

INTERNET: WWW.HORECACURSUSSEN.NL E-MAIL: INFO@BOMBA.NL

 

10 GOEDE REDEN

 

GOEDE REDENEN VOOR EEN OPLEIDING BEDRIJFSHULPVERLENING BIJ BOM

1. Een controle van de Arbeidsinspectie kan uw bedrijf vol vertrouwen tegemoet zien. BHV-ers opgeleid door BOM voldoen immers met hun gecertificeerde diploma volledig aan kwaliteitseisen die de ARBO-wet stelt aan bedrijfshulpverlening.

2. Met BHV-ers in uw bedrijf die ziijn opgeleid door BOM kunt u ieder, zowel personeel als klant, met een gerust hart in uw bedrijfsruimte(n) ontvangen.

3. Met een door BOM opgeleide BHV-ers in dienst kunt u de afhandelingen van schadeclaims bij uw verzekering zonder zorg tegemoet zien, wanneer er zich onverhoopt een ongeval of andere calamiteit op uw bedrijf  voordoet. Deze BHV-ers zijn tijdens hun opleiding getraind om onder dergelijke omstandigheden adequaat te handelen en kunnen daardoor zowel fysieke als materiële  schade voor uw bedrijf tot een minimum beperken.

4. BOM bewaakt voor u de geldigheid van de behaalde BHV-certificaten. Indien nodig wordt u tijd geïnformeerd over het volgen van een herhalingscursus. Door het volgen daarvan blijft de geldigheid van de diploma's behouden.

5. U kunt bij BOM een BHV-opleiding volgen op het moment dat dit voor de bedrijfsvoering van uw bedrijf het beste uitkomt. BOM houdt bij het vaststellen van een cursus zoveel mogelijk rekening met uw voorkeur voor tijd, plaats en datum.

6. BOM biedt u een opleiding Bedrijfshulpverlening die zeer scherp geprijsd is in verhouding tot de hoge inhoudelijke kwaliteit van de opleiding.

7. Deelname aan de BHV-opleiding van BOM kost u slechts een fractie van de deelnameprijs als u gebruik maakt van de mogelijkheden die de fiscus daarvoor biedt.

8. De opleiding Bedrijfshulpverlening van BOM biedt de deelnemers volop de gelegenheid om de geboden theorie in de praktijk te oefenen. met de daarmee verkregen deskundigheid is de bedrijfshulpverlening van uw bedrijf bij hen in gouden handen.

9. Uiteraard kunt u ook diverse BHV-materialen aanschaffen bij BOM. Zo bent u er van verzekerd dat uw BHV-ers over uitstekend materiaal kunnen beschikken bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.