BOM Consultants

 

BOM Consultants analyseert voor en adviseert bedrijven, instellingen en overheid bij de zorg voor arbeidsomstandigheden en brandveiligheid. Ook kunnen hogere en/of middelbaar veiligheidskundigen worden gedetacheerd voor daadwerkelijke hulp op parttime basis of voor tijdelijke ondersteuning. Onze adviseurs helpen cliŽnten bij het opzetten van het arbobeleid, arbozorgsystemen, bedrijfsnoodplannen etc. Dit gebeurt op basis van een strikte no nonsense analyse. Leidraad hierbij vormen de verplichtingen die de Nederlandse wet- en regelgeving oplegt, naast de steeds strenger gedefinieerde Europese richtlijnen op het gebied van veiligheid, gezondheid en brandpreventie. Van deze gebieden hebben onze adviseurs een up-to-date kennis. Daarbij wordt gestreefd naar synergie met reeds bestaande (zorg)systemen, welke bij onze cliŽnten aanwezig zijn. Keer op keer blijkt dat deze Copla-aanpak leidt tot de door de cliŽnt gewenste beheersbaarheid van risico's binnen het verantwoordelijkheidsgebied van de cliŽnt. En dit alles op basis van een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.

De adviseurs van BOM Consultants kunnen werken op alle niveaus binnen uw organisatie. Zij zullen daarbij steeds gericht zijn op het vinden van oplossingen die voor uw organisatie en voor uw mensen de beste zijn. Dit is mogelijk door de grote deskundigheid van onze adviseurs.

BOM Consultants levert altijd maatwerk. Dit begint met een accurate probleemstelling, gekoppeld aan een heldere omschrijving van het te bereiken doel. Daarop wordt, geheel in overleg met u als opdrachtgever, het uitvoeringstraject gebaseerd. Vanzelfsprekend ontvangt u van ons een offerte met de gespecificeerde begroting van de kosten. Hierbij stellen wij in veel gevallen ook een maximum offerte bedrag vast. U betaalt dan nooit meer dan het maximum offerte bedrag. Nadat u akkoord bent gegaan met de offerte, ontvangt u een opdrachtbevestiging en volgt verdere afstemming van de definitieve werkafspraken.

Vaak omvat het uitvoeringstraject ook een aantal bedrijfsgerichte opleidingen en trainingen. Hierbij onderscheiden wij twee fasen. In de eerste fase vindt de ontwikkeling van het lesmateriaal plaats en worden afspraken gemaakt betreffende cursuslocatie, docenten, gastsprekers etc. In de tweede fase vindt de daadwerkelijke overdracht van kennis plaats. Iedere opleiding en training wordt altijd afgesloten met een evaluatie. Deze evaluatie wordt met u als opdrachtgever besproken.

BOM Consultants beschikt over een grote hoeveelheid "interne" kennis. Maar ook wij kunnen niet alles of weten niet alles. Daarom beschikken wij over een groot netwerk van relaties die wij kunnen inschakelen als dit nodig mocht zijn. Met een aantal van onze relaties hebben wij formele samenwerkingsovereenkomsten. Doel hiervan is om u als cliŽnt zo snel en zo volledig mogelijk te helpen. Daarbij blijven echter altijd de eigen identiteit van onze cliŽnt, onze partner en BOM Consultants vooropstaan. Zaken doen met BOM Consultants betekent niet dat u verplicht bent met onze partners zaken te doen. Als u echter (ook) zaken doet met ťťn of meer van onze partners, is de onderlinge afstemming optimaal.

BOM Consultants helpt u graag met uw ontruimingsplannen, vluchtwegplattegronden, opzetten van BHV-cursussen, etc.

BEDRIJFSNOODPLANNEN

Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van bedrijfsnoodplannen. Bedrijfsnoodplannen zijn een essentieel onderdeel van de bedrijfsveiligheid in (bedrijfs-) gebouwen.

Bedrijfsnoodplannen beschrijven hoe te handelen bij calamiteiten. bedrijfsnoodplannen zijn voorwaarde voor een goed functionerende bedrijfshulpverlening (BHV). Zo voorkomt u erger en kunt u de veiligheid van uw  medewerkers  en bezoekers beter garanderen !

Bedrijfsnoodplannen beperken de gevolgen van calamiteiten als brand, stroomstoring, aardbeving of wateroverlast. Dankzij een goed doordacht bedrijfsnoodplan houdt u ongewenste situaties in de hand.

Ontbreekt een dergelijk plan dan kan er bijvoorbeeld - geheel onnodig - paniek uitbreken. Paniek ontstaat als niemand weet wat te doen, vluchtwegen onbekend zijn, nooduitgangen  ontbreken of niet staan aangegeven, de werking van blusmiddelen  - als ze al te vinden zijn - onbekend is, etc.

Het persoonlijk leed bij calamiteiten is vaak niet te overzien. En dat nog afgezien van de vraag of de verzekering de gehele schade vergoedt als een bedrijfsnoodplan  ontbreekt. Afhankelijk van de branche en de omvang van het bedrijf  eisen  wet- en regelgeving dat bedrijven noodplannen opstellen en in stand houden. Sterker nog, wilt u de bedrijfshulpverlening (BHV) goed laten functioneren, dan kunt u niet zonder. Anders gezegd, neemt u de BHV serieus, dan is een noodplan het vanzelfsprekende vervolg.

Zonder bedrijfsnoodplan geven provincies en gemeenten in bepaalde gevallen geen hinderwetvergunning af. Ook bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan moeten veelal over een dergelijk calamiteitenplan beschikken.

Het doel van een noodplan is het beperken van de gevolgen van een calamiteit. Bedrijfsnoodplannen beschrijven hoe iedereen dient te handelen. medewerkers bijvoorbeeld moeten de vluchtweg kennen. bezoekers moeten de dichtstbijzijnde nooduitgang kunne vinden. En bedrijfshulpverleners moeten de afgesproken procedures volgen.

Het resultaat van uw en onze inspanningen is een uitgewerkt, op maat gesneden plan, vastgelegd en vormgegeven in een ringband. Een losbladig systeem met plattegrond(en) van uw bedrijf, doorsneden van gebouwen, namen en telefoonnummers van de verantwoordelijke medewerkers ( BHV-ers) en betrokken instanties, ontruimingsplannen, etc.

Het voordeel van een dergelijk op maat gesneden losbandig systeem is de vrijheid uw plan eenvoudig aan te passen. Situaties veranderen immers, medewerkers komen en gaan, bedrijven groeien en breiden uit, verhuizen, etc. Wat er ook gebeurt, wij kunnen uw plan te allen tijden eenvoudig 'up-daten' en aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Zo heeft u bovendien de zekerheid dat u blijft voldoen aan de eisen die de wet aan bedrijfsnoodplannen stelt.

Aan de veiligheid van uw medewerkers en bezoekers kunt u niets gelegen laten liggen. Bovendien  zult u de continuÔteit van uw bedrijf graag gegarandeerd zien. Bedrijfsnoodplannen dragen daartoe bij.

De kosten van een ontruimingsplan bedragen: 875,00 euro voor het schrijven van het plan.

VLUCHTWEGPLATTEGROND

Een belangrijk en verplicht onderdeel van het ontruimingsplan zijn de vluchtwegplattegronden. Op deze plattegronden staan o.a. kleine blusmiddelen, verbandmiddelen, vitale afsluiters en (nood)uitgangen aangegeven. De kosten per vluchtwegplattegrond bedragen: Op aanvraag . ( In de meeste gevallen 1 per bouwlaag )

OVERIGE KOSTEN

Indien een opdrachtgever zelf e.e.a. wil produceren, maar daarbij hulp wil inschakelen kan dit Afhankelijk van wat de opdrachtgever wil doen, wordt het aantal uren vastgesteld.