Controle

VRAAG HET MAAR AAN DE BAAS

Mag de belastingdienst onaangekondigd bij uw horecabedrijf binnenvallen?  Wat te doen als een controleur buiten u om vragen aan uw medewerkers stelt?

Onverwacht bezoek. Veel horecaondernemers veronderstellen dat de belastingdienst onverwacht hun horecabedrijf kan binnenvallen. Dat is niet het geval. Belastingcontroles behoren namelijk vooraf te worden aangekondigd. Goed om te weten is dat enkele jaren gelden de Nationale Ombudsman de fiscus al een scherp veroordeelde wegens een onaangekondigde controle. Wel mag in een aankondiging het precieze tijdstip van een controle in het midden gelaten. Maar u kunt dus nooit volledig verrast worden door een volslagen onverwachte controle.

TIP: gebeurt het toch, vraag de ambtenaren dan terug te komen op een moment  dat u beter schikt en bel met uw adviseur.

Sprekend geval. Recent troffen wij een in het oog springend geval uit de belastingrechtspraak aan. De Belastingdienst had onaangekondigd 's-avonds een controle ingesteld bij een bedrijf. Daarbij waren aan een personeelsid vragen over de omzet gesteld. Het personeelslid mocht geen contact met de bedrijfseigenaar opnemen. Ook was een kascontrole uitgevoerd. De kwestie leidde tot belastingaanslagen en vervolgens tot een precedure bij het Gerechthof Amsterdam. Nu betrof het hier een 'coffeeshop'. Wij veronderstellen dat de fiscus haar redenen had om op deze wijze te werk te gaan. Maar mag dat zomaar, ook bijvoorbeeld uw horecabedrijf?

'Neen' beslisten de Amsterdamse belastingrechters. Een belastingcontroleur mag niet zonder tussenkomst van de leiding van een onderneming, van een personeelslid gegevens of inlichtingen eisen omtrent de omzet van die onderneming. De op deze manier ( onbevoegd ) verkregen informatie werden buiten beschouwing gelaten.         

Instrueer uw medewerkers. De duidelijke uitspraak van de belastingrechters is geruststellend. Onder het motto 'voorkomen is beter' raden wij u toch aan om uw medewerkers te instrueren dat ze absoluut niet buiten u om inlichtingen aan controleambtenaren mogen verstrekken. Zeg dat ze dergelijke gevallen beleefd naar u ( of een door u aangewezen persoon ) moeten verwijzen.

CONTROLES MOETEN AANGEKONDIGD WORDEN. ZONDER UW TOESTEMMING MAG BIJ EEN CONTROLE NIET VIA UW PERSONEEL INFORMATIE WORDEN VERZAMELD.