Preventietips brand

 

AUTOBRAND: wat te doen?

Bij een brand in uw eigen auto:

Ondekt u een brand bij een ander:


DRAAGBARE TOESTELLEN

Er moet onderscheid gemaakt worden in soorten branden ( brandkassen ) en dat leidt automatisch tot een onderscheid in blusstoffen. Verder kan er onderscheid gemaakt worden naar bediening, hoeveelheid blusstof en werkingsmechanisme. Het Besluit Draagbare Blustoestellen schrijft voor dat op iedere blustoestel een duidelijk etiket aanwezig moet zijn, waarop in ieder geval vermeld moet staan:


TENSLOTTE