Wie mag u nu wat schenken??
 

KEURINGSDIENST OP STROOPTOCHT

OVERTREDENDE HORECAONDERSNEMERS WORDEN FIKS GESTRAFT

De afgelopen maanden is er weer flink gecontroleerd door de afgezanten van de Keuringsdienst van Waren. De voor dit project ingezette inspecteurs bezochten diverse discotheken in Nederland om te kijken welke ondernemer zich aan de regels van de Drank- en Horecawet hield en wie niet. Gezocht werd er naar uitbaters die alcoholische drank schenken aan jongeren beneden de zestien jaar en sterk alcoholische beneden de achttien jaar. De straf: een proces verbaal en een door de officier van justitie vastgestelde boete.

En de controle gaat door! De komende maanden zullen veertig inspecteurs op pad gaan om de Nederlandse horeca te controleren. Hierbij worden, soms aangekondigd andere keren onaangekondigd, steekproefsgewijs plekken bezocht waar veel jongeren zich verzamelen en waar veracht wordt dat er alcoholische dranken geschonken worden. Dit kunnen discotheken en café's zijn, maar ook campings, jeugdhuizen en evenementen.

DE REGEL IS

Onder de 16 jaar geen alcohol en onder de 18 jaar geen sterk alcoholische drank. De wet zegt dat drank van 15% of meer sterk-alcoholisch is. Onder de 15% is zwakalcoholisch. Een uitzondering op de regel is wijn, inclusief zuidwijnen ( port en sherry ). Deze dranken zijn zwak-alcoholisch, zelfs als het alcoholpercentage oven de 15% ligt.

Let op: een sterke drank met frisdrank los mag niet worden verkocht  aan personen onder de 18 jaar. Een premix van sterke drank met frisdrank wel, zolang het alcoholpercentage onder de 15% blijft.